Det här är TNE

Transport Network Engine (TNE) är en öppen och konfigurerbar plattform som kan stödja många olika typer av tillämpningar och verksamheter som använder eller hanterar information om transportnät.

TNE stödjer en effektiv förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln (Asset Management). TNE kan användas av exempelvis infrastrukturägare och entreprenörer som arbetar med trafikslagen väg, järnväg och sjöfart i sin planering och uppföljning av till exempel investerings-, underhålls- och driftverksamhet. TNE stödjer även verksamheter som har kopplingar till transportområdet, bland annat fordonsindustrin, försäkringsbranschen samt organisationer med verksamhet inom transport och logistik.

TNE möjliggör en effektiv hantering och ett tillhandahållande av masterdata om transportnäten och dess omgivning, vilket är en viktig förutsättning för att skapa och erbjuda smarta, effektiva och hållbara transportsystem.

Skapa

Du kan registrera eller importera data, manuellt eller via integrationer, från andra system eller olika typer av registreringsverktyg. Ett aktuellt exempel är integration av BIM och GIS som möjliggör en digitalisering av verksamhetsprocesser från design/konstruktion till nyttjande, förvaltning, drift och underhåll av t.ex. vägar och järnvägar.

Hantera

Grunden utgörs av ett väg-, järnvägs eller sjöfartsnät samt t.ex. omlastningspunkter och terminaler. Till det kan du knyta olika typer av data. Alla data lagras med en tidsdimension vilket gör möjligt att växla mellan dåtid, nutid eller framtid. Det gör att man kan arbeta med och nyttja TNE data i olika typer av tillämpningar under hela livscykeln, från planering till användning. Exempel på tillämpning kan vara t.ex. trafikstyrning eller analys av historiska data.

Förädla

Olika tillämpningar och verksamheter har olika behov av data som kan skilja sig åt avseende t.ex. struktur och detaljeringsgrad. Med utgångspunkt från ett specifikt behov kan man automatisera processen med att sammanföra och kvalitetssäkra data. På det sättet anpassas och optimeras data för användning i en viss tillämpning och verksamhet.

Använda

Ditt arbete med analyser förenklas och du kan visualisera och betrakta transportnät och dess omgivning vid önskad tidpunkt, dvs. i dåtid, nutid eller framtid. Samtidigt får du snabb och enkel access till data, som kan konsumeras via molnbaserade tjänster eller nyttjas i olika typer av tillämpningar. Oaktat hur det görs kan du få kontinuerliga uppdateringar då ändringar i grunddata sker. Du vet med säkerhet att du arbetar med rätt data.

Vi använder TNE

TNE references images
Anders Nilsson

Vill du veta mer om TNE?

Prata med Anders!

För mer information om TNE,
kontakta Anders.

Anders Nilsson, tel: +46 70 348 80 52

Vill du veta mer om TNE?

Prata med Anders!

För mer information om TNE,
kontakta Anders.

Anders Nilsson, tel: +46 70 348 80 52