Mer Om TNE

Mer Om TNE

Allmänt

TNE plattformen är konfigurerbar och hanterar på ett smart sätt detaljerat data om transportnät och olika slags företeelser, objekt, egenskaper, indelningar, händelser samt föreskrifter relaterade till geografi och/eller transportnätet. Plattformen kan även hantera åtgärder och anläggningar eller anläggningsdelar såsom tunnlar, belysning, skyddsräcken, spårvidd, farledsmarkeringar, skyltar, signaler och vägtrummor.

TNE gör det möjligt att effektivisera arbetet med exempelvis masterdata, genom att data kan samlas, anpassas och användas i flera olika sammanhang och tillämpningar såväl internt inom en organisation som i samarbeten mellan olika organisationer. Vid användning av TNE skapas förutsättningar för ökad nytta och säkerhet genom att data kan ha en känd kvalitet och dessutom uppdateras kontinuerligt i takt med att verkligheten ändras.

Modell

Modellen i TNE bygger på standarder från OGC, ISO/TC211 och INSPIRE. Modellen överensstämmer med OpenTNF (www.opentnf.org), RailTopoModel (www.railtopomodel.org) och stödjer den svenska standarden för väg- och järnvägsinformation samt NVDB i Norge och Sverige.

Modellen har förmågan att hantera:

  • Transportnätverk med topologi 3D-geometri, temporal giltighet (historik) och linjära referenssystem (primära och sekundära)
  • Företeelser (objekt) med attribut, temporal giltighet (historik), geografiska och/eller linjära lägen.
  • Datakataloger (objekttypsbibliotek) med objekttyper, värdedomäner och giltiga värden
  • Metadata om till exempel uppdateringstransaktioner, behörigheter och prenumerationer

Verktyg och funktioner

TNE innehåller verktyg och gränssnitt för att validera, lagra, analysera/anpassa och tillgängliggöra data. Plattformen innehåller dessutom kraftfulla funktioner för bearbetning av data samt generering av indata till exempelvis beräkning av vägval och avstånd med mycket hög prestanda. Inom plattformen finns dessutom funktioner som kan användas för olika slags kvalitetskontroller.

En organisation kan konfigurera sin egen datakatalog där innehåll och regelverk för data definieras utifrån verksamhetens aktuella informationsbehov. Behöriga användare kan själv på ett dynamiskt sätt skapa eller ta bort datatyper i takt med att behov ändras.

Med ett webbgränssnitt kan olika slags användare registrera fel och/eller brister i data runt transportnät. Registrerade ärenden kan kategoriseras och hanteras av utsedda handläggare. Via ett enkelt webb-gränssnitt kan användare dessutom skapa underlag för uppdatering av nät- och nätanknuten information.

Integration

Det finns REST gränssnitt som kan användas för integration med andra applikationer och system. Plattformen har öppna och standardiserade gränssnitt som bygger på öppna standarder vilket underlättar integration och samarbete mellan olika intressenter. Detta möjliggör till exempel automatisk uppdatering av data enligt standardiserade format som hämtas från de nationella vägdatabaserna (NVDB) i Norge och Sverige.

För att möjliggöra effektiva funktioner, integrationer och datutbyten stödjer och använder TNEplattformen den öppna standarden OpenTNF (www.opentnf.org).

Arkitektur och teknik

TNE är en moduluppbyggd, öppen och konfigurerbar plattform bestående av en eller flera databaser, en applikationsserver samt ett antal applikationer.

Kärnan realiseras av en konfigurer- och skalbar applikationsserver med tjänster för exempelvis import, export, validering, övervakning och prenumeration.

Plattformen kan användas tillsammans med valfri databashanterare, till exempel Microsoft SQL Server, Oracle Spatial och PostgreSQL/PostGIS. Lagringsmodellen i TNE möjliggör integration med och mycket bra stöd för GIS plattformar som ESRI ArcGIS, FME från Safe Software och QGIS.

Anders Nilsson

Vill du veta mer om TNE?

Prata med Anders!

För mer information om TNE,
kontakta Anders.

Anders Nilsson, tel: +46 70 348 80 52

Vill du veta mer om TNE?

Prata med Anders!

För mer information om TNE,
kontakta Anders.

Anders Nilsson, tel: +46 70 348 80 52